Poradnik

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem przygotowanym przez naszą firmę. Znajdą tu Państwo dodatkowe informacje na temat takich naszych produktów jak garaże metalowe oraz wiaty garażowe. Nasi specjaliści radzą Państwu, jak przygotować teren pod blaszak, czy można zakupić garaż na raty oraz z czego wykonywane są kojce dla psów

Czy muszę mieć pozwolenie na postawienie garażu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami garaż o powierzchni do 35m kw wymaga jedynie zgłoszenia lecz z pewnymi ograniczeniami:
– usytuowanie budynku zgodnie z parag. 12 WT a więc 3,0 lub 4,0m od granicy z działką sąsiednią z zachowaniem przepisów dotyczących p.poż.

 

Wykładnia prawa

Pomoc dla naszych klientów Naszym Kraju bywa różnie…  WSA oraz SNA – jasno i klarownie określił zasady

 

W wyroku z dnia 9 kwietnia 2013 r. II SA/Bk 93/13 WSA w Białymstoku stwierdził: „jak przyjmuje się jednolicie w orzecznictwie sądów administracyjnych, na mocy art. 29 Prawa budowlanego budowy określone w tym przepisie nie wymagają z mocy prawa uzyskania pozwolenia na budowę nawet w sytuacji zamiaru ich realizacji sprzecznie z przepisami techniczno – budowlanymi (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. IV SA/Po 945/11). Sama jedynie potencjalna, teoretyczna możliwość ograniczeń prawnych w sposobie zagospodarowania działki wskutek powstania w sąsiedztwie obiektu budowlanego, bez potrzeby konkretyzowania rodzaju danego ograniczenia i realności jego powstania w okolicznościach danej sprawy nie wystarcza do zaliczenia tej działki w obręb obszaru oddziaływania obiektu (por. wyrok NSA z dnia 20 kwietnia 2010 r. sygn. akt II OSK 702/09 i wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2011 r. sygn. akt II OSK 1733/10). Ustawodawca wprowadził bowiem zasady zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę i jedynie w szczególnych przypadkach, dostatecznie uzasadnionych, organ jest uprawniony do ograniczenia tych zasad. Konstatacja ta jest tym bardziej słuszna, gdy się zważy, że przesłanki określone w art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego należą do nieprecyzyjnych i w przypadku ich zastosowania wymagają od organu wnikliwego przeanalizowania i uzasadnienia

Garaż musi zostać osadzony na wyrównanym, stabilnym i utwardzonym podłożu. Sugerujemy wykonanie wylewki betonowej, o wymiarach większych ok. 15 – 20 cm od powierzchni zamawianego garażu. Można również na rogach osadzić stopy betonowe, bloczki lub płytki chodnikowe. One również muszą być wypoziomowane i stabilne.

W celu odpowiedniego przygotowania terenu pod garaż KLIENT POWIENIEN wiedzieć, że:

  • należy wcześniej wyrównać i wypoziomować teren,
  • najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie wylewki betonowej powiększonej o ok. 20 cm od wymiarów garażu (należy zachować przekątną wylewki),
  • można także wypoziomować teren i na zewnętrznych wymiarach garażu ustawić płytki chodnikowe; liczba bloczków musi być dostosowana do wymiarów planowanego garażu: 4, 6 lub więcej,
  • garaż można również postawić na kostce brukowej.

Cena zawiera wykonanie i montaż garażu lub kojca zgodnie ze specyfikacją klienta. Transport jest wliczony w cenę.

tel. (25) 749 11 11, kom. 505 810 505
e-mail: biuro@garazemetalowe.pl
e-mail: wlodarczyk@garazemetalowe.pl

Działamy na terenie województwa mazowieckiego. 

Garaże produkowane są na bieżąco, „blaszak” jest gotowy w przeciągu 2-14 dni roboczych. Na kilka dni przed montażem (zazwyczaj 2-3) kontaktujemy się z klientami, potwierdzając czas i miejsce montażu „blaszaka”. W przypadku nietypowych zamówień czas produkcji może ulec wydłużeniu

Obecnie, aby zapewnić jak najlepszą dla Państwa obsługę, trwają negocjację z instytucjami umożliwiającymi zakupy w trybie ratalnym

Nie stanowi to problemu -Wszystkie załogi montażowe Kelmet Garaże Mińsk Mazowiecki posiadają wysokiej klasy nowoczesne narzędzia akumulatorowe, który pozwalają zrealizować wszystkie prace nawet bez dostępu do sieci elektrycznej.

Kotwiczenie garażu blaszanego polega na zamocowaniu go do podłoża i zabezpieczeniu przed niekontrolowanym przemieszczeniem (np. w skutek silnego wiatru). Bezpieczne użytkowanie blaszaka wymaga zakotwiczenia od razu po osadzeniu. Czynność tą klient powinien wykonać sam we własnym zakresie

Tak, na każdy garaż I gatunku oraz kojec dla psa udzielamy rocznej gwarancji na podstawie dowodu zakupu (faktura, paragon).

Warunki gwarancji KELMET:

1. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest oryginalny dowód zakupu czytelny, bez skreśleń i poprawek, zawierający
dokładny opis lub symbol umożliwiający pozytywną identyfikację sprzętu wraz z instrukcją obsługi.
2. Gwarancja jest udzielana na 24 miesiące od daty zakupu.
3. Gwarantuje się sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi danego
produktu.
4. Gwarancja obejmuje i ogranicza się do bezpłatnego usunięcia usterek, które odnieść można do błędów materiałowych lub produkcyjnych.
Usunięcie usterek polega na nieodpłatnej naprawie lub wymianie wadliwych lub uszkodzonych części.
5. Sposób naprawy i termin określa gwarant.
6. Wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek wadliwej eksploatacji nie podlegają gwarancji i mogą zostać usunięte jedynie za pobraniem
opłat serwisowych.
7. KONSERWACJA:
Czynności konserwujące, klient winien obowiązkowo przeprowadzić co 3 miesiące czyszcząc, a następnie smarując smarem grafitowym
wszystkie części ruchome.
8. Przygotowanie podłoża pod Garaż blaszany należą do Zamawiającego.
9. Kotwiczenie Garażu blaszanego należy do Zamawiającego.
10. Gwarancją nie są objęte:
• mechaniczne uszkodzenia lub przeciążenia produktu oraz wywołane nimi wady,
• elementy współpracujące ze sobą, które w wyniku pracy mogą ulec zużyciu,
• uszkodzenia spowodowane czynnikami atmosferycznymi
– silny wiatr – niekontrolowane przemieszczenie garażu blaszanego,
– obfite opady śniegu – uszkodzenie konstrukcji dachowej Garażu blaszanego wskutek zalegania dużej ilości śniegu,
• zużycie, które spowodowane jest przez brud, piasek lub inny materiał ścierny, który dostał się do podzespołów produktu z powodu
niewłaściwej obsługi i konserwacji,
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego montażu, użytkowania, eksploatacji lub używania produktu niezgodnie z instrukcją
obsługi, przepisami bezpieczeństwa lub przeznaczenia.
11. Po zamontowaniu, należy ściągnąć folię ochronną o ile taka znajduje się na produkcie (blacha akrylowa).
12. Wyrób traci gwarancję po zastosowaniu przez użytkownika jakichkolwiek zmian w konstrukcji lub budowie produktu.
13. Kategorycznie zabrania się obsługiwania produktu, którego dotyczy gwarancja przez osoby niepełnoletnie oraz
otwierania go bez wcześniejszego upewnienia się, czy w zasięgu jego działania nie znajdują się ludzie, zwierzęta lub jakiekolwiek
przedmioty.
14. Gwarancja wygasa w momencie, gdy osoby przez Nas nie upoważnione dokonały montażu, napraw lub zmian konstrukcyjnych.
15. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków, wyrównania
ewentualnej szkody w związku z awarią produktu, poza uprawnieniami wynikającymi z niniejszej gwarancji.
16. Każdorazowa ingerencja własna w konstrukcję skutkuje utratą gwarancji.
17. Usunięcie plomby jest równoznaczne z utratą gwarancji.
18. Nieistotna wada.
Art. 560 kodeksu cywilnego
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Uprawnienie do odstąpienia od umowy klient będzie miał wówczas, gdy będzie to wada istotna. Ograniczenie to ma zapobiec nadużyciom
stosowanym przez klientów.
Rozgraniczenie pojęcia „wady istotne” i „wady nieistotne” może mieć miejsce w umowie pomiędzy stronami, a jeżeli strony w umowie tych
pojęć nie określą, to przyjąć należy że do ustalenia, czy mamy do czynienia z wadą istotną, czy też nie, należy wziąć pod uwagę
kryteria subiektywne. Wada istotna musi zatem ograniczać lub uniemożliwiać normalne korzystanie z rzeczy.
Fakt, iż rzecz dotknięta jest jedynie wadami o charakterze nieistotntym prowadzi do wyłączenia uprawnienia kupującego
do odstąpienia od umowy.

Oświadczam, że zapoznałem się z bezpiecznym sposobem użytkowania garażu oraz warunkami gwarancji zakupionego produktu, które
w pełni akceptuję.
Oświadczam, że produkt został prawidłowo zamontowany w wyznaczonym miejscu i potwierdzam to własnoręcznym podpisem.

Do produkcji wykorzystujemy polską blachę trapezową 0,5 mm :
– blachy ocynkowane ogniowo w gatunku I
– blachy powlekane akrylem (oryginalnie przez hutę), w wybranym przez klienta kolorze.

Nie, garaże blaszane oraz kojce dla psów dostarczamy w osobnych elementach, które nasi montażyści na wskazanym miejscu przez klienta skręcają ze sobą za pomocą śrub. Montaż jest całkowicie bezpłatny! Czas montażu typowego garażu lub kojca nie powinien przekraczać 30 min.

Tak, szkielet konstrukcji jest stabilny i trwały. Dla bezpieczeństwa użytkowania zalecamy jednak usuwać zalegający śnieg z dachu (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

Brama dwuskrzydłowa montowana jest w standardzie, otwiera się na boki. Wyposażona jest w zamek, rączkę, uchwyty na kłódki i rygle (u góry i u dołu drzwi), umożliwiające zablokowanie jednego skrzydła.
Brama uchylna, montowana jest na życzenie klienta (płatna dodatkowo). Otwiera się do góry na sprężynach i na specjalnych rolkach przesuwana jest do wewnątrz.

KONSTRUKCJA GARAŻU 3m x 5m


Konstrukcję nośną stanowią szkielet ramowy z kątownika:
pionowe: L40x40x2-3mm (na ścianach bocznych) natomiast na przodzie i tyle L45x45x2-3mm.
poziome: (dolne) 35x35x2-3mm, (górne) 40x40x2-3mm w połowie usztywnione kątownikiem (poziomo) 25x25x2-3mm (noga w pionie na początku i na końcu) 25x25x2-3mm.


Całość konstrukcji skręcana jest na śruby oraz wkręty Do konstrukcji mocowana jest blacha trapezowa T7 za pomocą nitów aluminiowo stalowych 4,8×10.
Konstrukcję dachu stanowią ceowniki 40x60x2,5mm, do których za pomocą wkrętów mocowana jest blacha trapezowa T 14.


Ramy bramy dwuskrzydłowej:

kątownik 45x45x2-3mm, Nadproże Ceownik 100x35x2
próg – Kątownik 35x35x2mm, + Kątownik 40x40x2 blacha T 7.


Brama uchylna:

ceownik 30x80x2-3mm,
próg – kątownik 35x35x2-3mm, blacha T 7.

Dane techniczne:

 

Szerokość3m
Długość2m
Wysokość przodu1,7m
Wysokość tyłu1,5m

Ręcznie wykonany kojec dla psa

 

– wysokość 1,7m /1,5m ,

– wykonany z profili profili zamkniętych 30x20x2,wypełnienie 20x20x2

– odstępy między profilami wypełnienia 5,5cm !!!

– pomalowany na czarnoTak, konstrukcja kojców zapewnia psu komfort i bezpieczeństwo. Każdy kojec wykańczany jest ze szczególną uwagą, by nie znalazły się w nim elementy ostre i mogące skaleczyć zwierzę.

Ciężarowe samochody, którymi dostarczamy nasze produkty nie przekraczają DMC 12t. Samochody te nie są też dłuższe niż 10 m.